top of page

תקנון רכישה באתר

Premium House - Online Store

*     תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס בכל דבר ועניין גם
       בלשון נקבה.​

 1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

 2. רכישת המוצר/ים למכירה באתר זה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון,   לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 3. אתר זה מיועד למכירת מוצרי המותג “PROduct יבוא אקספרס” והיא היבואנית של המוצרים המוצגים באתר זה.

 4. רשאים לרכוש באתר זה כל מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה, הינם תושבי ישראל וברשותם כרטיס  אשראי ישראלי בתוקף.

 5. אישור המכירה הוא אך ורק לאחר אישור חברת האשראי הרלוונטית .

 6. לאחר אישור/אי אישור העסקה/ההזמנה, תקבל התראה האם העסקה/ההזמנה אושרה או        נדחתה.​

 7. רק לאחר קבלת הודעה מחברת “PROduct יבוא אקספרס” ובה פרטייך האישים ופרטי ההזמנה,      תיחשב ההזמנה כמאושרת בחברתנו.

 8. דמי משלוח : ברכישה של עד 299₪ המשלוח אינו כלול במחיר (מחיר מפורסם באתר). 
  ברכישה מעל 300₪ המשלוח הינו חינם.

 9. האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת       
  המחיר כפי שייקבע מראש ע"י צוות האתר. המכירה הינה עד גמר המלאי.

 10. בסיום תהליך בחירת המוצרים, תשלח הודעת מסרון ובו אישור למוצרים שבחרת.

 11. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע המחשב בדיקה של פרטי כרטיס האשראי יחד עם אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי הרלוונטית , תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

 12. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כך, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 13. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה
  יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של חברת “PROduct יבוא
  אקספרס” לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי הרלוונטית.

 14. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברת האשראי , חברת “PROduct יבוא אקספרס” תראה עסקה זו כמבוטלת.
  ביטול עסקה 

 15. ככלל, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
  (להלן: החוק).

 16. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר,  הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח
  בכתב לפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל צוות האתר.

 17. היה וסופק המוצר ללקוח וברצונו להחזירו (לפי סעיף 16 בתקנון זה), חלה חובת החזרת המוצר אל מחסן “PROduct יבוא אקספרס” על חשבון הלקוח , כאשר המוצר יוחזר באריזתו המקורית , הסגורה ושלם ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא . 

 18. במידה ורצה הלקוח לבטל את העסקה (לפי סעיף 16 בתקנון זה) לאחר שהמוצר יצא ממחסני
  “PROduct יבוא אקספרס”, הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל
  את המוצר/ים.

 19. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש ובכתב.

 20. חברת “PROduct יבוא אקספרס” תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים     
        הבאים:
        א. נפלה טעות קולמוס,  בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
        ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

 21. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה בעת  ביצוע הרכישה.

 22. במידה ואזל מוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית חברת “PROduct יבוא
  אקספרס” לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך או לחלופין החזרת תשלום מלא.
  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

 23. חברת “PROduct יבוא אקספרס” לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או      מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
  אספקת המוצרים וזמני אספקה 

 24. אספקת המוצרים תשלח לכתובת אשר נמסרה על ידי הלקוח הרוכש בעת ביצוע ההזמנה .

 25. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים 
  קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. ובתיאום נציג העובדים ועד 5 ימי עסקים.
  שרות לקוחות

 26. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם חברת “PROduct יבוא אקספרס” 
  במס' טלפון 052-8433133 או באימייל לפניות : productimportexpress@gmail.com
  (נא להשאיר מס טלפון בעת פנייה באימייל).
  אבטחת מידע ופרטיות בחנות

 27. א. חברת “PROduct יבוא אקספרס” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע , ויש לציין כי העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL .
  ב. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון , החברה/החנות האינטרנטית לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו / אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  ג. חברת “PROduct יבוא אקספרס” מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 28. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את חברת “PROduct יבוא אקספרס” לרבות שינוי גוון צבע וכדומה אחריות מוצר.

 29. למוצר חשמלי תינתן אחריות ל12 חודשים מיום רכישתו .
  חברת “PROduct יבוא אקספרס” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ,
  עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 30. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

 31. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.

 32. האייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב , הצגה מילולית, סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת “PROduct יבוא אקספרס”  /או מי מטעמה.

 33. אם ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את חברת "אשנב".

 34. חל איסור להעתיק חומר כלשהו מהאתר לרבות תמונות מלל וכיו”ב ללא אישור בכתב.
  מבצעים והטבות

 35. חברת “PROduct יבוא אקספרס” רשאית להציע מבצעים הטבות והנחות באתר ויכולה להפסיקם בכל עת ללא הודעה מוקדמת על כך.
  פרטיות

 36. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט ועל כן מקפידה החברה לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

 37. לצורך רכישה באתר הנך חייב למלא את פרטיך האישיים ופרטים נוספים (ככל שנדרש). ללא מילוי הפרטים כאמור לא תוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט .

 38. הלקוח מאשר ומסכים כי כל פרטיו האישיים שנמסרו על ידו לצורך רכישה באתר אינטרנט, מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם (אך ללא מסירתם לא יוכל לרכוש באתר).

 39. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של החברה ולאגור במאגר המידע של החברה את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר.

 40. ידוע ללקוח כי המידע ישמש את חברת “PROduct יבוא אקספרס” מעת לעת לצורך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדיה שונים, לרבות בדואר, בדוא”ל.

 41. ללקוח המשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי "אשנב" בקשר למסירת הפרטים והשימוש בהם כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

 42. החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

קנייה מהנה ! 

bottom of page